วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทิศเทวดา ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก

ทิศเทวดา ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก

ในการทำการมงคลสำคัญ หรือการสำคัญอื่นๆ นอกจากเคร่งครัดเรื่องวันมงคล วันดี ฤกษ์ ยาม แล้ว ยังมีทิศทางในการทำคัญนั้นด้วย ซึ่งตำราที่ ใช้กันบ่อยและยึดถือกันมาก คือ ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ครั้งโบราณชาวบ้านไม่ค่อยทราบกำหนดฤกษ์ยาม เพราะตำรายังไม่แพร่หลาย ยังไม่มีเครื่องมือฤกษ์ยามมากนัก

ในการเดินทางไกล หรือทำการสำคัญ จะดู ทิศผีหลวง และ ทิศหลาวเหล็ก โดยเลือกจากแม่ไก่ตัวนึงในเล้า ดูว่าแม่ไก่ตั้วนั้นกกไข่หันหน้าระวังป้องกันไปทางทิศใด ก็ให้เลี่ยงทิศทางนั้นๆ เพราะถือว่าเป็น ทิศผีหลวง

ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก นี้มักถูกใช้ในการสำคัญต่างๆ เช่น ออกเดินทางยกขันหมาก สู่ขอ เดินทางไกล ขับรถขับเรือหรือเดินออกจากบ้าน ห้ามเดินทางเริ่มต้นไปทางทิศผีหลวง และ ทิศหลาวเหล็ก โดยเด็ดขาด ให้เลี่ยงไปทิศทางอื่นๆก่อนค่อย วกอ้อมกลับก็ยังดี การนั่งของคู่บ่าวสาว ขับออกรถใหม่จากศูนย์ หรือเพิ่งซ่อมเสร็จจากอู่ก็เช่นกัน หรือทิศการนั่งพนันขันต่อ นักพนันมักเคร่งครัดเรื่องนี้เช่นกัน ทิศที่นักมวยออกจากมุม กระทืบเท้าเพื่อย่างก้าว เป็นต้น


ทิศเทวดา - เทพเจ้า
ทิศเทวดาเป็นทิศเป็นมงคลของแต่ละวัน
วันอาทิตย์เทวดาอยู่ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ - อาคเนย์
วันจันทร์เทวดาอยู่ประจำทิศตะวันตก - ประจิม
วันอังคารเทวดาอยู่ประจำทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้ - หรดี
วันพุธเทวดาอยู่ประจำทิศทิศใต้ - ทักษิณ
วันพฤหัสบดีเทวดาอยู่ประจำทิศเหนือ - อุดร
วันศุกร์เทวดาอยู่ประจำทิศตะวันออก - บูรพา
วันเสาร์เทวดาอยู่ประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - พายัพ
ทิศผีหลวง

ทิศผีหลวงจะอยู่ตรงกันข้ามกับ ทิศเทวดา - เทพเจ้า ดังตารางด้านล่าง
เมื่อรู้ว่ามีผีหลวงอยู่ทิศใด ไม่ควรคำนึงทางไปทางนั้น จะนั่งในเรือนใคร อย่าได้นั่งหันหน้าไปทางนั้นเลย ไม่ดีเลย
วันอาทิตย์ผีหลวงเป็นม้าขาวผีหลวงอยู่ประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - พายัพ
วันจันทร์ผีหลวงเป็นโค (วัว)ผีหลวงอยู่ประจำทิศตะวันออก - บูรพา
วันอังคารผีหลวงเป็นราชสีห์ผีหลวงอยู่ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - อีสาน
วันพุธผีหลวงเป็นยักษ์ผีหลวงอยู่ประจำทิศเหนือ - อุดร
วันพฤหัสบดีผีหลวงเป็นกระบือ (ควาย)ผีหลวงอยู่ประจำทิศทิศใต้ - ทักษิณ
วันศุกร์ผีหลวงเป็นสุกร (หมู)ผีหลวงอยู่ประจำทิศตะวันตก - ประจิม
วันเสาร์ผีหลวงเป็นช้างสารผีหลวงอยู่ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ - อาคเนย์

โหราศาสตร์บูรพาจารย์ได้ผูกเป็นโคลงกลอนไว้ ดังนี้
วันอาทิตย์ ผีหลวงเป็นม้าขาว เนตรแดงแสงดาวโรหิณี
อยู่ฟากฟ้าทิศพายัพยืนหยัดดังราชสีห์
วันจันทร์แปรสถานเป็นคาวีถิ่นที่สถิตบูรพา
ภุมวารบันดาลเพศเป็นไกรสรเที่ยวร่อนเร่อยู่ทิศอีสาน
พุธวารบันดาลเป็นยักษ์ฉกรรจ์แบกกระบองยืนยันอยู่อุดร
พฤหัสทักษิณสถิตเบือนบิดรูปเป็นกาสร
ศุกร์ประจิมสถาพรแปลงกายเป็นสุกรกำเริบฤทธิ์
เสาร์หลวงเป็นคชศักดิ์สำนักในอาคเนย์เป็นที่สถิต
แม้ยาตราบ่ายหน้าให้ต้องทิศได้คิดเลี่ยงหลีกจึงยาตรา
 

ทิศหลาวเหล็ก
ทิศหลาวเหล็ก เมื่อจะเดินทาง ไม่ควรเดินทางให้ตรงกับทิศหลาว เหล็กตก เพราะจะแพ้ภัยตัวเอง หรือจะเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องศัตสราวุธ ประสพภยันอันตราย ระหว่างทางแลวันอาทิตย์หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศตะวันตก - ประจิม
วันจันทร์หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศตะวันออก - บูรพา
วันอังคารหลาวเหล็กอยู่ประจำทิศเหนือ - อุดร
วันพุธหลาวเหล็กอยู่ประจำทิศเหนือ - อุดร
วันพฤหัสบดีหลาวเหล็กอยู่ประจำทิศทิศใต้ - ทักษิณ
วันศุกร์หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศตะวันตก - ประจิม
วันเสาร์หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศตะวันออก - บูรพา


ทิศเทวดา - ทิศผีหลวง -
ทิศหลาวเหล็ก
วันทิศเทวดา-เทพเจ้าทิศผีหลวงทิศหลาวเหล็ก
วันอาทิตย์ตะวันออกเฉียงใต้ - อาคเนย์ตะวันตกเฉียงเหนือ - พายัพตะวันตก - ประจิม
วันจันทร์ตะวันตก - ประจิมตะวันออก - บูรพาตะวันออก - บูรพา
วันอังคารทิศตะวันตกเฉียงใต้ - หรดีตะวันออกเฉียงเหนือ - อีสานเหนือ - อุดร
วันพุธทิศใต้ - ทักษิณเหนือ - อุดรเหนือ - อุดร
วันพฤหัสบดีเหนือ - อุดรทิศใต้ - ทักษิณทิศใต้ - ทักษิณ
วันศุกร์ตะวันออก - บูรพาตะวันตก - ประจิมตะวันตก - ประจิม
วันเสาร์ตะวันตกเฉียงเหนือ - พายัพตะวันออกเฉียงใต้ - อาคเนย์ตะวันออก - บูรพา

พระคาถากันผีหลวง หลาวเหล็ก
สัตถาเทวะหะ สะมะนิทุ ทุนิมา ฯ

เมื่อจะไปที่ใด ให้ภาวนาแล้วค่อยไป กันผีหลวง หลาวเหล็ก ราหูแปดทิศ พระคาถานี้อยู่ในบาลีทุกตัว พระราหูและผีหลวง หลาวเหล็ก จะทนไม่ได้หนีไปหมด
ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน :จักรกฤษณ์ - มายโหรา.คอม (www.myhora.com) ,ตำราพรหมชาติ